Ostatné služby

  • Etiketovanie (strojová, alebo ručná aplikácia)
  • Značenie (LOT, EXP) na etikety, krabičky
  • Krabičkovanie (zabalenie do finálneho predajného obalu)
  • Tepelné zváranie (doypacky)
  • Indukčné zváranie (plastové dózy, fľaštičky s hliníkovou fóliou)
  • Vytvorenie grafického návrhu pre Váš nový produkt
  • Vytvorenie textov na etiketu
  • Kontrola povinných údajov na Vašich etiketách
  • Prihlásenie produktu do Registra výživových doplnkov v SR (túto oznamovaciu povinnosť má každá fyzická osoba – podnikateľ, alebo právnická osoba (prevádzkovateľ) pred umiestnením výživového doplnku na trh)